Ligeværdige relationer

Alle borgere inddrages i og har indflydelse på beslutninger, som vedrører egne forhold. Det betyder, at alle har indflydelse på dagligdagen, og at alle ønsker og behov bliver hørt.

For at sikre borgernes selv- og medbestemmelse afholder vi borgerudviklingssamtaler (BUS) hver 3. måned, hvor borger, leder og støtteperson deltager. Her vil det være fast på dagsordenen at spørge ind til, om borgeren trives og er tilfreds med stedet, sin vejleder og det arbejde, der udføres.

Vi arbejder med inddragelse på følgende måder:

• Sammen med borger opstiller vi SMART-mål, hvor et kriterie er, at det skal være attraktivt for borgeren at nå det pågældende mål.
• Pårørende kan kontakte leder eller kontaktperson, hvis borger ikke selv føler sig i stand til at kommunikere et kritikpunkt.
• Vi afholder møder for beboerne én gang hver måned, hvor de kan tage emner op.
• Beboerne inddrages i dagligdagen, f.eks. i forhold til anvendelse af de fælles lokaler og faciliteter.

Ingen sanktioner

Vi anvender ikke sanktioner overfor borgere. Hvis der opstår konflikter mellem vores beboere eller mellem beboere og personale, så vil den enkelte borger efterfølgende blive inddraget i en dialog om, hvordan vi i fællesskab kan undgå det i fremtiden.

Ved efterbearbejdning af konflikt vil der være fokus på at udrede parternes oplevelse af hvad der gik galt, og hvordan lignende situationer kan forebygges.

DSC05156
DSC05172