Det faglige grundlag

Vi arbejder med fagligt afsæt i kognitiv terapi, herunder kognitiv affektiv træning (KAT) og kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP). Vi anvender også tilgangen ´low arrousal´ (LA2) med henblik på at skabe trivsel samt undgå konflikter og magtanvendelse.

Andre faglige tilgange inddrages, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes hensigtsmæssigt, og hvis de erfaringsmæssigt giver gode resultater med målgruppen.

Kompetent medarbejdergruppe

Vi er en medarbejdergruppe med solide faglige kompetencer, og vi har alle relevant erfaring med målgruppen. Metodemæssigt arbejder vi med tydelighed og simplicitet, hvor målet er løbende at blive klare på borgerens ønsker og kommunikation.
Som fagpersoner kan vi tilpasse kommunikationen til den enkeltes kognitive niveau. Vi kan kompensere borgere med nedsat evne til at kommunikere ønsker og behov og forstå, hvorfor de f.eks. bliver vrede i situationer, hvor der ikke umiddelbart er grund til at føle sig krænket.

Målgruppens autismerelaterede udfordringer i forhold til socialt samspil vil typisk give dem udfordringer i forhold til:

• evnen til at afkode andre.
• evnen til at tilpasse egen adfærd.
• Latenstid.
• sprogforståelse .

Her skal vi som fagpersoner forebygge og/eller afhjælpe misforståelser og usikkerhed samt være i stand til at oversætte.

DSC04918
DSC04950