Støtte til sociale relationer

Vi støtter borgerne til at indgå i sociale relationer. Støtten rettes ikke kun mod det sociale fællesskab i huset, men også mod deres netværk i det omgivende samfund.
For hvis borgeren ønsker det, så hjælper vi vedkommende med at komme ud af huset – enten på egen hånd eller sammen med personale.

I den forbindelse samarbejder vi med familie og pårørende – både når vi afholder dialogmøder og når vi arrangerer sommerfest, julefrokost eller andre sociale arrangementer.

Vi arbejder med mange muligheder for at styrke de sociale relationer. Det kan eksempelvis være:

• at samarbejde med klubber og de aktivitetstilbud, som borgeren deltager i, og få en fremadrettet dialog.
• at deltage i cafebesøg, biografture og lignende, hvis dette er et skridt frem mod at få borgeren ud på egen hånd – eller hvis det er nødvendigt for at undgå, at borgeren føler sig isoleret hjemme.
• at arrangere ture ud af huset i weekenderne. Det kan både være tilbagevendende tilbud som f.eks. svømning, eller enkeltstående begivenheder såsom koncerter, fodboldkampe og lignende.
• at anvende vores udendørs arealer til f.eks. hønsehold, kaniner, køkkenhave og lignende – eventuelt med mulighed for gårdsalg, som kan lokke det omgivende samfund til stedet og ad den vej give beboerne en oplevelse af at bidrage. Samtidig kan de dårligst fungerende sikres kontakt med det omgivende samfund uden selv at skulle bevæge sig ud i det. 

Efter behov tilbyder vi
• at følge borgeren til besøg hos pårørende og til familiesammenkomster. Her kan vores støttekontaktpersonen eventuelt opholde sig i området uden at være direkte deltagende i festen.
• faste dialogmøder.
• løbende telefonkontakt med pårørende. Dette afstemmes altid med borgeren, som skal give sit samtykke. Gives samtykket ikke, kan vi stadig være i dialog med pårørende – dog kun i en lyttende og vejledende rolle.

Tranerne 1
Tranerne 2