Velkommen til Tranerne Sørupvej

Et varmt og udviklende botilbud

Tranerne Sørupvej er et botilbud (SEL §107) for borgere i alderen 18-40 år med en autisme diagnose. Vi tilbyder en tryg og forudsigelig hverdag, hvor vi tager udgangspunkt i hver enkelt borger. For alle har individuelle behov, som vi tilrettelægger en hverdag efter med mest mulig trivsel for den enkelte.

Trivsel

Hos Tranerne Sørupvej engagerer vi os i at alle borgere trives i tilbuddet.

Relationer

Hos Tranerne Sørupvej støttes borgerne til at indgå i sociale relationer.

Inddragelse

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen

Tilbuddet er borgerens hjem

Ejendommen er etableret med 3 lejligheder/enheder. Hver enhed indeholder fælles indgang til entré, køkken, bad og toilet samt 2x selvstændig indgang til 2 værelser.

Lejligheder
0
Lejligheder
0
Lejligheder
0

Afstressende omgivelser

Med højt til himlen og åbent land som ramme kan vi garantere et tilbud i omgivelser, som understøtter ro i hoved og sjæl.

Sådan arbejder vi

De 8 vigtigste temaer i tilbuddet hos Tranerne

Målgruppe

Målgruppen for botilbuddet er borgere med autisme i alderen 18-40 år.

Trivsel

Vores vigtigste opgave er at skabe rammerne for et godt liv hos hver enkelt borger.

Sociale relationer

Vi støtter borgerne til at indgå i sociale relationer. Både det sociale fællesskab netværk.

Selvstændighed

Vores borgere skal have mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Inddragelse

Alle borgere inddrages i og har indflydelse på beslutninger, som vedrører egne forhold.

Uddannelse & beskæftigelse

De borgere, der har eksterne aktivitetstilbud, får støtte til deres skole eller beskæftigelse.

Metoder

Vi er en medarbejdergruppe med solide faglige kompetencer, og alle med relevant erfaring.

Fysiske rammer

De fysiske rammer afspejler, at det er borgernes hjem - både bygninger og omgivelser.